Приватна аудиторська фірма «АС-АУДИТ»

     
 

Послуги

  • необоротні активи та їх знос (амортизація);

  • товарно-матеріальні цінності;

  • дебіторська заборгованість;

  • кредиторська заборгованість;

  • формування та сплата статутного капіталу;

  • кошти і розрахунки (каса, підзвіт та розрахунковий рахунок);

  • розрахунки з оплати праці;

  • розрахунки по податкам та зборам;

  • інша фінансова інформація