Приватна аудиторська фірма «АС-АУДИТ»

     
 

Послуги

  • оцінка (перевірка)ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту),
  • оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського тощо),
  • оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства,
  • оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку,
  • здійснення на замовлення розрахунків (економічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності,
  • перевірка прогнозної фінансової інформації.